Horarios (Francés)

Horarios Francés (2018-19)

Horario Francés = Curso 2018-19:

Nivel Básico A1

Martes

16:00 a 18:00

Jueves

16:00 a 18:00

Nivel Básico A2

Lunes

16:00 a 18:00

Miércoles

16:00 a 18:00

Nivel Intermedio B1 1º

Martes

17:00 a 19:00

Jueves

17:00 a 19:00

Nivel Intermedio B1 2º

Lunes

17:00 a 19:00

Miércoles

17:00 a 19:00

Nivel Intermedio B2 1º

Lunes

18:00 a 20:00

Miércoles

18:00 a 20:00

Nivel Intermedio B2 2º

Lunes

19:00 a 21:00

Miércoles

19:00 a 21:00

 

 

Información adicional